ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΜΙΛΩΝ
Η Αρκαδία ως έννοια και σύμβολο ταυτίσθηκε με τον τόπο εκείνο στον οποίο ο άνθρωπος βιώνει την ευτυχία και την ευδαιμονία, μέσα στην αρμονία και την απλότητα της φύσης, μακριά από τις συνθήκες που δημιουργούν αναστάτωση, άγχος και σύγχυση ατην πόλη. Αυτός ο τόπος έγινε συνώνυμο με την «ουτοπία», γεγονός παράδοξο και αρκετά παρεξηγημένο, καθ΄ ότι η Αρκαδία είναι μια υπαρκτή γεωγραφική περιοχή στην Ελλάδα, η οποία απέκτησε αυτή την φήμη εμπνέοντας ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφους, μουσικούς, διανοητές και φιλοσόφους.
Οι ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ του Διεθνούς Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ» καλούνται να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στον ρόλο και την συμβολή της Αρκαδίας ως πηγής έμπνευσης σε όλες τις τέχνες και σε όλες τις εποχές. Η μελέτη και η έρευνα θα καταλήξει στην βράβευση, με ειδικό αναμνηστικό του Ομίλου που θα διακριθεί από την Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Δικτύου «ΑΡΚΑΔΙΑ» στην δικαιοδοσία της οποίας ανήκει, και στην συμμετοχή του στον διεθνή διαγωνισμό του Δικτύου για το μεγάλο βραβείο της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας, που θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό €500.
Προς τούτο προτείνουμε:
Α. Να εντάξετε στο πρόγραμμα του Ομίλου σας δραστηριότητες και εκδηλώσεις σχετικές με τις ακόλουθες ενότητες:
1. ΤΕΧΝΗ: Ορισμός, κατηγορίες, είδη.
2. ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ: Επιλογή χαρακτηριστικών έργων που έχουν σχέση με το θέμα και την περιοχή σας. (Ποίηση, θέατρο, ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, κινηματογράφος, φωτογραφία, κεραμική, αρχιτεκτονική, κηποτεχνία, κλπ)
3. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: Εμβάθυνση στη σχέση Τέχνης και αξιών.
4. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ: Παραδείγματα από τη λογοτεχνία, τη μουσική και τις Καλές Τέχνες.
Β. Να δημιουργήσετε ομάδες εργασίας ανάλογα με την επιλογή των μελών του Ομίλου.
Γ. Να συμπεριλάβετε στις δραστηριότητες του Ομίλου επισκέψεις σε Μουσεία και Αίθουσες Τέχνης με τη συνεργασία ειδικών (αρχαιολόγων, ιστορικών τέχνης, καλλιτεχνών, λογοτεχνών, κλπ).
Δ. Να ενθαρρύνετε τα μέλη του Ομίλου να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται στο Διαδύκτιο αναφορικά με τα εξής θέματα :

• Αρκαδία
• Αρκαδικό Ιδεώδες
• Αρκαδισμός και Τοπιογραφία
• Αρκαδικές συλλογές (μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη και την Αμερική)

• Αρκαδικοί Κήποι
• Αρκαδία και Μουσική. Όπερα, Λογοτεχνία, Ποίηση, Θέατρο, Κινηματογράφος, Φωτογραφία, Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική, Κεραμική, Κόσμημα, κλπ

Ε. Να ζητήσετε την στήριξη ειδικών και να φέρετε τα μέλη του Ομίλου σε επαφή με καλλιτέχνες και δημιουργούς επισκεπτόμενοι τα εργαστήριά τους.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κάθε Όμιλος θα διαχωρισθεί σε 2 ομάδες και κάθε ομάδα σε 2 υπο-ομάδες, προκειμένου να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και υποθέματα του Ετησίου Θέματος:
Α) ΑΡΚΑΔΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ:
1. Γιατί η Αρκαδία και το Αρκαδικό Ιδεώδες αποτελούν πεδίο συνεχούς εμπνεύσεως από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας;
2. «Αρκαδισμός» ως τεχνοτροπία: Επιλογή και ανάλυση χαρακτηριστικών έργων κάθε εποχής (ποίηση, θέατρο, ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, κινηματογράφος, φωτογραφία, κεραμική, αρχιτεκτονική, κηποτεχνία, κλπ)
Β) Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ:
1. Ποιά έργα, πως και γιατί συνετέλεσαν στην δημιουργία του φαινομένου «Αρκαδία» (παραδείγματα από τη λογοτεχνία και τις Καλές Τέχνες);
2. Αναφορά σε έργα Τέχνης, λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες σε Μουσεία και Συλλογές της Κύπρου, από ξένους και Κύπριους δημιουργούς και καλλιτέχνες, που έχουν σχέση με το θέμα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
Κάθε Ομάδα και Υπο-ομάδα προτείνουμε να ασχοληθεί με:

• Συγκέντρωση υλικού από πηγές (διαδύκτιο, εκδόσεις, κλπ.).
• Διερεύνηση και αποκωδικοποίηση του κατάλληλου υλικού.
• Επισκέψεις σε Μουσεία, Συλλογές, Αίθουσες Τέχνης, Βιβλιοθήκες.
• Συναντήσεις με ειδικούς (Ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους), λογοτέχνες και καλλιτέχνες για συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το θέμα και τα υποθέματα (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ:
1ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Διαμόρφωση του θέματος και των θεματικών ενοτήτων. Χωρισμός μελών Ομίλου σε ομάδες, ανάλογα με τη θεματική ενότητα της αρεσκείας τους. Ανίχνευση και συγκέντρωση υλικού.
2ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Επιλογή του κατάλληλου υλικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο, σε προσωπικό ύφος διανθισμένο με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό.
3ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Επισκέψεις Μουσείων, Αιθουσών Τέχνης, κλπ. Συναντήσεις με προσωπικότητες σχετικές με τις θεματικές ενότητες. Γνωριμία με έργα και αποτύπωση εντυπώσεων και συναισθημάτων. Καταγραφή εντυπώσεων και συμπερασμάτων, που ενισχύονται από το νέο υλικό (φωτογραφίες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια). Το κείμενο ενσωματώνεται στο προηγούμενο, που βασίζεται σε γραπτές πηγές.
4ΟΣ ΜΗΝΑΣ: Συνεργασία των ομάδων για την δημιουργία εγχειριδίου με περιεχόμενο το επεξεργασμένο υλικό. Σχεδιασμός εξωφύλλου. Δημιουργία οπτικοακουστικής παρουσίασης (video ή powerpoint) με την βοήθεια καθηγητού πληροφορικής και παρουσίαση της δραστηριότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ: Ο ΟΜΙΛΟΣ:
• Ενημερώνει την Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» ότι ολοκλήρωσε την διαδικασία και προσκαλεί τα μέλη της στην παρουσίαση.
• Καταθέτει στην Επιτροπή 2 αντίγραφα του έντυπου και του ψηφιακού υλικού.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
• Συγκεντρώνει, αξιολογεί και βραβεύει τους τρείς καλύτερους Ομίλους με βάση την έρευνα, μελέτη, τεκμηρίωση και παρουσίαση της δραστηριότητας.
• Υποβάλλει στην Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία σε 2 αντίγραφα το 1ο βραβείο, για υποψηφιότητα στον Διεθνή Διαγωνισμό του Δικτύου
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
• Επιλέγει και απονέμει το βραβείο της χρονιάς στον Όμιλο που διακρίθηκε για την εργασία του και κοινοποιεί τα αποτελέσματα στο Δίκτυο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ:
• ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 30-4-2015
• ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 15-5-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• John P. Anton, ΑΡΚΑΔΙΚΑ, Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, Αθήνα 2009
• Pedro Olalla, ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ, Εκδόσεις ROAD, Αθήνα 2007
• Αναμνηστικό Ανακηρύξεως Παγκυπρίου Γυμνασίου σε συμβολική έδρα της ΔΑΕ, Φεβρουάριος 2011
• Π.Ι. Κυριακόπουλου & Γ.Π. Κυριακόπουλου, ΑΡΚΑΔΙΑ: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Εκδόσεις ΕΥΑΝΔΡΟΣ, Αθήνα 2010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

www.isarcadia.net

http://en.wikipedia.org/wiki/Arcadia_(utopia)

http://www.parnasse.com/net.in.arcadia.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/clasarcadia/etinarc.html

http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/art_gallery.php?type=2&page=

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/engversion/culture/clasarcadia/etinarc.html

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA %CF%8C_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82)

http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=4

http://www.museum-arcadia.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 28-30,
11526 ΑΘΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΡΟΥΡΓΊΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή
9 πμ - 5 μμ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Τηλέφωνο: 
+(30) 2106983080
Κινητό: 
+(30) 6986612788
Fax: 
+(30) 2106918883
Email +
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.